The Creative Creator Still on my mind การแสดงนิทรรศการ อัจฉริยะราชัน และคอนเสิร์ต ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ แผนกพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 25540315_BU Cleningday 25560708_พิธีเปิดอาคารBU Daimond 25560919_งานวันเกิดครบรอบ 72 ปีอธ.ธนู 25561113-16_Open House Bangkok University 2556 25570912_พิธีมอบทุนการศึกษา 25571027_เททองหลวงพ่อเพชร 25590914 25591117-19 25600203 25600210 25600210_J_Await fashion show by A. Supachai 25600404 25600404_J_พิธีมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และปฏิญาณตนมอบหน้าที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาธ 25600517 25600517_J_ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะ บช.นศ. มท.ทน. สถ 25600530 25600815_J_T_Welcome TO BU 2 25600904_T_กอล์ฟกระชับมิตร ครั้งที่ 1 25600909_T_แรลลี่ ตามรอยพ่อ กรุงเทพฯ-หัวหิน 25600923 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ (ฺBU Cheer Day) 25600923_J_งานการแข่งขันเชียร์ BU Cheer Day 25601117_T_U-League 2017 25601122_J_T_งาน SEM-SME Synergy 25610213-23_BU Sports Days 2018 25610321 25610321-26_พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี 2561 25610322 25610324 25610325 25610326 25610331 25610331-0401 งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่14 ประจำปี 2561 25610401 25610418-19_พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2561 25610503_สังสรรค์วปรอ.377 ควันหลงวันสงกรานต์ 25610619 25610619_ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 25610706 25610706_J_พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ 25610709_พิธีเกษียณอายุ 2561 25610712 25610712_พิธีทำบุญถวายสังฆทานวันครบถึงแก่กรรม อ.ปองทิพย์ฯ + งานบูรพาจารย์รำลึก 25610714-15_J_สัมมนา และ workshop ในหัวข้อ Workshop in Cook&Chill and Sous Vide 25610925_K_การแข่งขันESPOTS 25610927_J_พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 25611008_K_การแข่งขันแรลลี่ 25611018 25611018_J_ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรม 25611103 25611103_J_งานครบรอบ 35 ปี คณะนิติศาสตร์ จากรากถึงใบให้ผล 35 ปี 25611114 25611114_J_งาน BU Music Contest 2018 25611117 25611117_J_งาน BU Cheer Day ประจำปีการศึกษา 2561 25611122 25611122_J_งาน BU Loy Krathong ประจำปีการศึกษา 2561 25611123 25611123_J_โครงการ Young AI Robotics 25620202_J_อบรม AI Education For Young Students 25620213_J_ภาพงาน BU PLAYFEST 2019 25620316-17_J_พิธีประสาทปริญญาบัตรประจำปี 2562 25620321_JUNNER_รับหมออุดม 25620514_J_ปัจฉิมนิเทศ นศ.สหกิจ 25620618_งานแถลงข่าวC+T 25620627 25620627-29_อบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ 25620628 25620629 25620728 25620816_J_การปฐมนิเทศ WelcometoBU 25620816_T_โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรรพากรสอนภาษี (Day3) 25620820_J_งานแสดงผลงาน เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ Right for New Gen-20191127T080131Z-001 25620829-31_OPEN HOUSE 2019 25620907-08_K_การแข่งขันแรลลี่การกุศล 25620917-28_J_การแข่งขันกีฬาภายใน 25620926_T_พิธีไหว้ครูและมอบทุน 25621111_T_งาน BU ลอยกระทง 25621112-15_J_งานสัมมนา Global Leadership Experiences (GLE) 2019 25621130_T_งาน Trashion Is The New Fashion event 25621219_นันทนาการปีใหม่บุคลากร 2562 25630117_K_แถลงข่าวผลการวิจัย พัฒนาและยกระดับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 25630619-27_S_DIAMOND DAYS 2020 25640913-17_รวมภาพมอบถุงยังชีพ BU Care แบ่งตามชุมชน 25641013_J_ถ่ายภาพ ๙ ก่อ.....พลังอาสา พลังบันดาลใจ & กาย จาก BU สู่ชุมชน 25650720_J_งานสัมมนาผู้นำนักศึกษา(ภายใน) 25650813_J_กิจกรรม BU Creative Sandbox BU x Workpoint 25651008_งานคืนสู่เหย้า Dinner Talk 25651027_J_งานวันศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 25651101-6_J_การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย รอบคัดเลือก 25651104_J_Open House 25651221_J_ปีใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 25660406-07_J_กิจกรรมแข่งขันเขียนโค้ดสําหรับโลกนฤมิต (Coding for Metaverse) BU Cheer Day buic busem Hutec KITTI MOU open house 2016 young Ai กองกลางกิจการนักศึกษา การประกวด แฟชั่น การแข่งขันเชียร์ กิจการต่างประเทศ กิจการนักศึกษา กีฬา กีฬา 6 สถาบัน กีฬาภายใน คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ(SEM) คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศสาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม คณะเศรษฐศาสตร์ ครูแนะแนว คุณภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คุณแป๋ม ซ้อมรับปริญญา ดร.ธนู กุลชล ดร.มัทนา ตรวจประเมินรับรองวิทยฐานะมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทวีชัย(เจา) นันทนาการ บัณฑิตวิทยาลัย ปฐมนิเทศ BUI ปฐมนิเทศ นศ.ทุน ปีการศึกษา 2560 ประชุม KPI ฝ่ายสอ. ปัจฉิมนิเทศ ผู้บริหาร ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายทรัพยกรมนุษย์ ฝ่ายบริการการศึกษาและสวัสดิการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา ฝ่ายสื่อสารองค์กร พิธีประสาทปริญญาบัตร พิธีประสาทปริญญาบัตร_2563 พิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรม พีธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่น ภาพผู้บริหาร มอบเข็ม รวมภาพงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคณะประจำปีการศึกษา 2565 รับสมัครนักศึกษา รีไซเคิล ลอยกระทง วนช วิชา GE 115 วิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติจีน ศูนย์ความเป็นเลิศ ศูนย์นานาชาติ ศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม สถาบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์(ICE) สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สหกิจศึกษา สายกิจการนักศึกษา สายงานฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร สายต่างประเทศ สายนานาชาติ สายบริหาร สายบริหารและบริการการศึกษา สายพัฒนาธุรกิจ สายวิชาการ สำนักกลยุทธ์การตลาด สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีและสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักวิชาการ สำนักสื่อสารองค์กร สำนักอำนวยการ หน่วยงานขึ้นตรงกับรองอธิการบดีอาวุโสด้านกิจการพิเศษ หน่วยงานขึ้นตรงกับอธิการบดี หน่วยงานสายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี หลวงพ่อเพชร หอศิลป์ เกียรติบัตร เดินแบบ แขกต่างประเทศ แถลงข่าว แผนกกีฬา แฟชั่น แฟ้มนันทนาการ